Het sociale team vormt, naast de huisarts, een belangrijke toegangspoort tot zorg. Vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur bekijken zij wat aanvullend nodig is naast de eigen kracht van de burger. Een goede samenwerking binnen het sociale domein is cruciaal om het beste te kunnen bieden aan de burger. Vragen die we hierbij veel horen zijn:

– Hoe positioneer ik mij en mijn organisatie in de veranderende context?

– Hoe geef ik de samenwerkingsrelatie met de sociale teams vorm?

– Is het handig om intensieve samenwerking te zoeken met andere aanbieders?

– Hoe sluit ik aan bij de lokale verschillen?

– Wat is de werk- en rolverdeling binnen het sociale domein?

Degeneralist.nl helpt graag bij:

– Het vormgeven van een nieuwe samenwerkingsrelatie

– Het in kaart brengen en uitvoeren van de veranderopgave voor de organisatie

– Het begeleiden van projecten/experimenten