Aan de slag met de ontwikkeling van uw generalisten is een prachtige uitdaging! Het sociaal team is de plek waar de kracht van transitie tot zijn recht komt. Dit vraagt om de transformatie van de zorgverlener; de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden op de volgende domeinen:

Persoon:   mijn positie in het sociaal team

Rol:          generalistische werken met burgers

Context:   samenwerken met de omgeving

Overzicht trainingsaanbod

Verschillende trajecten van Degeneralist.nl zijn geaccrediteerd door BAMW. Samen met u ontwerpen wij graag een passend ontwikkeltraject voor uw sociale teams. Klik HIER voor de ontwikkeling van wijkteamleiders.

Persoon: mijn positie in het sociaal team

Om aan te sluiten bij de vraag van de burger, is het belangrijk om zicht te hebben op elkaars kwaliteiten en de ontwikkelopgave. Bouwstenen binnen dit trainingsonderdeel zijn:

– De ontwikkelopgave van de generalist; waar sta jij

– De kennis en kwaliteiten in het team; wat hebben we in huis

– Fasen van wijkteamontwikkeling; waar staan wij

Rol: generalistisch werken

De transformatie gaat over een andere verhouding tussen burger en zorgverlener. Het vormgeven hiervan is uitdagend, maar ook lastig. Als team hier goed bij stilstaan blijkt van grote toegevoegde waarde. Bouwstenen binnen dit trainingsonderdeel zijn:

– Wijkteamrollen: aannemer, coach, regisseur

– Gespreksvoering met de klant: toepassen eigen kracht en versterken netwerk

– Het werkproces en bijbehorende instrumenten (o.a. diagnose, gezinsplan en vraagverheldering)

Context: samenwerken met de omgeving

De zorg wordt op wijk- of buurtniveau georganiseerd. Kennis van de kansen die er liggen in de basisvoorziening en informele zorg zorgen voor het succesvol functioneren van het sociale team. Ook het vormgeven van de samenwerking met de aanvullende zorg is van groot belang. Bouwstenen binnen dit trainingsonderdeel zijn:

– Ken de omgeving: sociale kaart

– Profileren in de wijk, positie nemen en krijgen

– Samenwerken met informele zorg, basisprofessionals en aanvullende zorg

In samenwerking met FCB en het Nederland Jeugdinstituut worden de trainingen Wijkgericht Werken en Wijkgericht Middenmanagen aangeboden. Voor meer informatie over inhoud en subsidieren zie de scholingsgids van het FCB.

Wij geloven in ontwikkeling door vooral aan te sluiten bij de talenten van de professional. Degeneralist.nl gelooft niet in de wasstraat waarin elke professional alle trainingen volgt. In overleg wordt het aanbod aangepast in inhoud, volgorde en toon.