Wijkgericht Middenmanagen

Met de start van wijk- en buurtteams hebben veel gemeenten gekozen voor de aansturing van de teams door teamleiders. Zij ondersteunen hun multidisciplinaire teams in het vraaggericht werken volgens de filosofie van de transformatie. Tevens dienen zij namens de gemeente erop toe te zien dat de beoogde transitie-resultaten behaald worden: goedkopere en laagdrempelige ondersteuning, in nauwe samenwerking met basisvoorzieningen. Kortom: teamleiders van wijk- en buurtteams hebben een belangrijke spilfunctie in het ontwikkelen en veranderen van het nieuwe speelveld in het sociale domein.

Wijkgericht Managen doe je samen!

Het doel van het traject ‘Wijkgericht Managen’ is om je te ontwikkelen tot stevigere teamleiders en om als team te investeren in de eigen samenwerkingsrelatie. Dat betekent op interactieve wijze met elkaar leren van eerdere ervaringen, samen visie vormen op de ontwikkeling van wijk en wijkwerker en hoe om te gaan met de gemeente als opdrachtgever. Er is een gezonde balans tussen het aanreiken van inhoud en investeren in het proces dat het team doormaakt.

Onderwerpen die worden geadresseerd zijn:

– Verandermanagement: tolk zijn tussen beleid en uitvoering

– Rollen van middenmanager: Entrepeneur, Communicator, Therapeut en Koorddanser

– Fases van ontwikkeling van een wijkteam: waar loopt de teamleider tegenaan

– De zin en onzin van het ontwikkelen van generalisten

– De spanning tussen individuele casuïstiek en investeren in preventief werken in de wijk

– Casuïstiekoverleg: hoe geef ik het vorm, passend bij mijn team?

In samenwerking met FCB en het Nederland Jeugdinstituut wordt de training Wijkgericht Middenmanagen aangeboden. Voor meer informatie over inhoud en subsidieren zie de scholingsgids van het FCB.