Ontmoet ons team

Thomas Verhiel

Oprichter

Als oprichter van Degeneralist.nl werkt Thomas graag met professionals in het zorgveld. Na 6 jaar als managing consultant te hebben gewerkt bij Twynstra Gudde heeft hij met succes het bedrijf Frisse Blikken mee opgericht. De afgelopen jaren heeft hij zeer veel organisaties op het gebied van het ontwikkelen en trainen van professionals in het publieke domein geadviseerd. Daarnaast is Thomas adviseur en all-round trainer opleider voor diverse opdrachtgevers in het sociaal domein. e: thomas@thover.nl t: 06-51265476

Hannah Boven

Als mede-trekker van Degeneralist.nl werkt Hannah als adviseur en trainer op het gebied van organisatieontwikkeling en samenwerken binnen het sociale domein. Hierbij zet zij de uitgangspunten van project en programmamanagement in. Ze schakelt gemakkelijk tussen strategie en praktijk, is een betrokken bruggenbouwer die mensen weet te enthousiasmeren.
e: contact@hannahboven.nl t: 06-13092824

Krista Okma

Dr. Krista Okma is werkzaam als senior adviseur bij het NJi. Zij geeft inhoudelijke ondersteuning aan het Positief Opvoeden team, met daarbinnen allerlei activiteiten rond het versterken van eigen kracht, sociale netwerken, online opvoedingsondersteuning, intersectoraal samenwerken en de rol van professional binnen de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Krista heeft ruim vijftien jaar werkervaring als pedagoge in uitvoerende, management- en onderzoeksfuncties, in werkvelden als kinderopvang, pleegzorg en opvoedingsondersteuning. Haar expertise ligt op het gebied van trainen en ondersteunen van beroepskrachten en ouders.

Hanneke van Bergen

Hanneke werkt als trainer, coach en adviseur bij Hiemstra & De Vries in de publieke sector. De afgelopen jaren heeft zij vanuit diverse rollen bijgedragen aan de veranderingen in het sociaal domein, altijd gericht op wat die verandering vraagt van de professionals in werkwijze, houding en gedrag. Zoals: de kanteling naar buurtgericht werken in Amsterdam, de samenwerking tussen professionals van gemeente en instellingen volgens welzijn nieuwe stijl, de professionalisering van beleidsmedewerkers om invulling te geven aan andere rol van gemeenten, de drie decentralisaties als samenwerkingsopgave met partners en binnen de gemeente. Nu werkt zij met professionals van twee instellingen in Amsterdam aan een methodiek voor wijkteams waarin collectief welzijn en individuele ondersteuning elkaar weten te vinden en te versterken, zonder daarbij de eigen kracht te verliezen door ‘organisatiegedoe’. Hanneke is gericht op samenwerking en geeft daarbij ruimte aan anderen. Haar motivatie zit in de energie die vrijkomt als mensen en teams in organisaties leren en zich ontwikkelen.

Jeanine Pothuizen

Jeanine werkt als trainer, coach en adviseur bij Hiemstra & De Vries in de publieke sector. De afgelopen jaren heeft zij zich ingezet voor de ontwikkeling van sociale wijkteams. Zo heeft zij in Utrecht ondersteund bij de ontwikkeling van de buurtteams Jeugd & Gezin. Daarnaast heeft zij zich ingezet om de uitval op scholen te verminderen. Zij weet bij trainingen een veilige basis te creëren, waarin alle deelnemers open met elkaar in gesprek kunnen gaan over inhoudelijke casussen en hun leerpunten. Hierbij staat het gezamenlijk gewenste resultaat voorop, zonder daarbij de persoonlijke motivatie en behoefte van deelnemers in de groep uit het oog te verliezen. Op een enthousiaste wijze weet Jeanine deelnemers te prikkelen om het juiste gesprek met elkaar te voeren en gezamenlijk te leren en verbeteren. Met in haar bagage een ruim palet aan interventies weet ze voorbereid en improviserend deelnemers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.