slider-1
slider-2
slider-3

Specialist in Generalistisch Werken

Met de decentralisatie in het sociaal domein hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De uitdaging is met minder middelen betere zorg dichtbij organiseren. Dit leidt tot een herinrichting van de wijze waarop deze zorg georganiseerd is. Integrale zorg dichtbij de burger en op basis van diens wensen, behoeften en eigen kracht. Hierbij vormt het sociale team, naast de huisarts, een belangrijke toegangspoort tot zorg.

Degeneralist.nl is een advies- en trainingsbureau dat gemeenten en organisaties in de zorg- en welzijnssector ondersteund bij deze uitdagingen. De volgende vragen worden aan ons gesteld:

-hoe kunnen wij onze sociale teams doorontwikkelen volgens de beleidsuitgangspunten?

-hoe zorgen wij ervoor dat onze professionals vraaggericht en op basis van eigen kracht gaan werken?

-hoe ontwikkelen wij onze teamleiders als spil tussen beleid en uitvoering?

-hoe kunnen wij als aanvullende zorginstelling goede aansluiting vinden bij de sociale teams?

Wie zijn wij?

Thomas Verhiel

Hannah Boven

Jeanine Pothuizen

Hanneke van Bergen

Krista Okma